Мисия

Мисията на Фондация “Неврокоп 1” е да допринесе за положителното социално и екологично развитие чрез подобряване на хранителните навици и информираност в посока потребление на здравословна и природосъобразна храна. Ние даваме достъп до система и материали за контрол и осведомяване относно ползите от местните и сезонни храни и екологичните аспекти от тяхното производство и консумация. Правилното хранене носи дългосрочни ползи за здравето и дава възможност на малките селскостопански производители да развият своя потенциал по устойчив начин.

Да сложим прясна, вкусна и висококачествена храна на масата си всъщност е достижима цел за съвременния човек. Цялостната дейност на Фондация “Неврокоп 1” и екипът, който стои зад нея, се фокусира върху решаването на този важен за днешната общественост проблем.

Наясно сме, че динамиката на нашето време е предпоставка за появата на все по-вредни хранителни навици с устойчив характер сред голяма част от обществото ни. Грижата за нашето тяло, за здравето на близките ни, а и на цялото семейство често остава на заден план.

Като основна причина за това бихме могли да определим липсата на достатъчно време в натоварения ни дневен график. За днешния потребител подборът на здравословна храна за закуска, обяд и/или вечеря е бреме, което прагматично избягва.

Нашата основна цел е да улесним максимално този процес, да предоставим бърз и лесен достъп на хората до храна, която има прозрачен и проследим произход, в същото време тя да е и гарантирано екологично чиста. Вярваме, че набавянето на този ценен ресурс не трябва да става за сметка на твърде много усилия и време, прекарани в търсенето и набавянето ѝ за включване към ежедневното домашно меню.

Фондация “Неврокоп 1” обединява усилията на екип от специалисти в областта на здравословното хранене, устойчивото потребление на ресурси в производството и реализацията на хранителни продукти. Основен фокус в работата ни е дейността на малки местни производители.

Считаме, че ако хората осъзнаят ползите от местните и сезонни храни и екологичните аспекти от тяхното производство и консумация, ще допринесем и за подобряване на икономическото благосъстояние на регионално и национално ниво. При потенциално сигурна реализация на произвежданата от тях продукция местните земеделци ще повишат своята конкурентноспособност и представяне на локалния пазар, ще създават нови работни места и ще отговарят адекватно на нуждите на местното потребление. Част от тях могат да погледнат дори и в международен план с износ, което допълнително да подпомогне тяхното развитие. Едновременно с това всеки дава и своя принос за здравословния и екологичен начин на живот и положителното развитие на местната икономика.

Дейности

Дейността ни се основава на мисията да предоставим достъп до качествена сезонна храна с проследима суровина и осъществяван допълнителен контрол. В изпълнението ѝ реализираме комплексен набор от дейности, сред които се отличават:

Добре дошли на уебсайта на Фондация “Неврокоп 1”. Фондацията е ЮЛНЦ в обществена полза с ЕИК 176947597, извършващо дейности единствено в съответствие с мисията си.

Отговорност. Ролята на този уебсайт е да предоставя подходяща и полезна информация. Всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки на съответните им собственици. Споменаваме ги само за информационни цели. Фондация “Неврокоп 1” няма никаква принадлежност или одобрение от/за тях. Може да споделяме различни публикации, свързани със здравето, храната, природата. Всички материали на сайта трябва да се третират само като информационен ресурс и да не се използват за диагностични или медицински цели. Винаги се консултирайте с медицински експерт за вашия конкретен случай. Бъдете здрави.

Меню