Партньори

Част от нашата основна дейност е да осъществяваме партньорства с организации със сходни ценности и цели. Ако виждате възможности да работим заедно, свържете се с нас.

Набавянето на качествена храна с прозрачен и проследим произход на суровината може да бъде същинско предизвикателство. Ако имате желание да допринесете за изпълнението на мисията ни за положителното социално и екологично развитие чрез подобрение на хранителните навици и информираност в посока потребление на здравословна и природосъобразна храна – ще се радваме да станете наш партньор. Създаваме дългосрочни партньорства с хора и организации, чиито приоритети са сходни с нашите и активно работят за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората и общностите, в които живеят.

    При изпращането на съобщение към нас, приемате Политиките за поверителност.

    Меню