Ресурси

Ние не спираме да се учим и за нас е важно знанието да бъде основано на факти. Всекидневно разглеждаме темите за натуралното земеделие и здравословна и природосъобразна храна и задълбочено търсим различни данни, проучвания и доказателства. Тук публикуваме материали и резултати от научни изследвания, статистически проучвания и доклади за приложенията и добива на растителните продукти, естествените грижи, алтернативните, допълващите и интегриращите средства и здравословния начин на живот като цяло. Моля, да имате предвид, че публикациите са от външни за нас източници, с които не сме свързани, но е възможно да спомогнат за по-добрата ви осведоменост и са крачка в правилната посока.

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието

Аграрният доклад на Министерство на земеделието, храните и горите за 2021 г. включва обстоен анализ на състоянието и развитието на сектора. Документът предоставя ценни статистически данни, прогнози, приоритети, също целите на политиката в аграрния отрасъл, както и мерките и действията за тяхното постигане през 2022 г.

Защо да купуваме местна, сезонна и екологична храна?

В последните десетилетия част от производството на храната ни е по неустойчиви начини и я транспортираме на дълги разстояния. Това не само изразходва енергия за транспорта, съхранението и изграждането на пътища и друга инфраструктура, но също така допълнително разтяга дългите и сложни хранителни вериги, намалява самоувереността ни и се отрязва на сезонния ритъм на селскостопанския климат. Този материал дава информация за наболелите проблеми и начините за тяхното разрешаване.

Дистрибуция на храни

Дистрибуторите на храни осигуряват мост между хората, които произвеждат храна и тези, които я продават. Те събират продукти от фермери и хранителни преработватели, съхраняват ги в складове и след това ги транспортират до купувачи на дребно и едро. Разнообразието, изобилието и целогодишната наличност на нетрайни храни са модерно чудо, което стана възможно благодарение на “студената верига” – непрекъсната серия от хладилни превозни средства и съоръжения за съхранение, които поддържат храната в идеален температурен диапазон. В тази статия ще научите още за веригата за доставки на храни.

Меню