Екип

Фондация “Неврокоп 1” е изградена от личности, обединени от обща цел – да образоваме обществото за важността на здравословната храна. Вярваме, че естественият и екологичен живот трябва да стане стандарт за нашето поколение. Едно от нашите обединяващи вярвания е, че природата може да предложи всичко необходимо, за да живеем в хармония с нея и да сме естествена част от кръговрата на живота. Земята има всичко, за да поддържа енергията на хората – чиста храна, лечебни растения и много други. Нашата основна цел е да напомним на обществото за този вид екологичен и хармоничен живот и да мотивираме хората да подобрят хранителните си навици.

Принципи

Основните принципи, на които залагаме в нашата работа, са:

Устойчивост

Устойчивостта на селскостопанските системи е от първостепенно значение, за да се гарантира благосъстоянието на хората по целия свят. Ние се ангажираме да образоваме нашата общност за значението на устойчивото развитие в земеделието – от етиката на отговорното отглеждане на растения до критичната необходимост от защита на застрашени и изчезващи растения и дървесни видове. Според нас отговорното им производство е неразделна част от положителното социално и екологично развитие.

Благодарност

Знанието и разбирането ни дават възможност да оценим това, с което ни дарява природата. Чрез образователните материали, които публикуваме в нашата платформа, ние изграждаме мост между несигурността в естествения свят до мястото на познанието. Това познание ни помага да разпознаваме не само красотата на този свят, но и неговата сложност.

Достъпност

Изграждайки нашата платформа, ние взехме съзнателно решение да запазим нашите програми достъпни. Целта ни е да осигурим лесен достъп на възможно най-много хора до познание за даровете на Земята. Това е нещо, което искаме да споделим с широката общественост и да обогатим много повече животи чрез образование за органичното земеделие.

Меню